Кириченко, Н. А. і Костюк, Т. М. (2024) «Особливості діагностики глибокого прикусу у пацієнтів з порушеннями м’язово-суглобового комплексу», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), с. 99-104. doi: 10.32782/2415-8127.2024.69.17.