Денисюк, Л. І. і Медведовська, Н. В. (2024) «Організація надання медичної допомоги дітям із розладами функцій зору в світлі сучасних реформ охорони здоров’я», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), с. 88-93. doi: 10.32782/2415-8127.2024.69.15.