Кочмарь, М. Ю. і Гаврилець, М. М. (2024) «Гістологічні та морфометричні зміни загруднинної залози та ліпідного профілю крові у білих щурів при впливі глутамату натрію», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), с. 77-82. doi: 10.32782/2415-8127.2024.69.13.