Кочмарь, В. М., Філіп, С. С., Стойка, В. В., Шерегій, А. А. і Пушкаш, І. І. (2024) «Аналіз лікування вогнепальних ран з дефектами тканин методом ВАК-терапії», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), с. 31-35. doi: 10.32782/2415-8127.2024.69.5.