Бурʼянов, О. А., Науменко, В. О., Кваша, В. П., Ковальчук, Д. Ю., Канзюба, А. І. і Федоренко, Д. І. (2024) «Надвиросткові переломи плечової кістки у дітей та підлітків: сучасні погляди на діагностику та лікування», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), с. 5-10. doi: 10.32782/2415-8127.2024.69.1.