Сірчак, Є. С., Кидибиц, С. С. і Палапа, В. Й. (2023) «Вегетативна дисфункція та психосоматичні зміни у хворих після холецистектомії та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), с. 258-263. doi: 10.32782/2415-8127.2023.68.43.