Рішко, О. А., Дербак, М. А., Ганич, Т. М., Свистак, В. В., Лешко, М. М. і Фекета, Т. Ю. (2023) «Використання біоімпедансного дослідження складу тіла для уточнення функціонального стану організму у коморбідних хворих з метаболічним синдромом», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), с. 245-251. doi: 10.32782/2415-8127.2023.68.41.