Яковенко, О. С. і Каніковський, О. Є. (2023) «Досвід застосування використання комінації біозварювання та лазерної абляції при лікуванні аноректальних нориць», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), с. 165-168. doi: 10.32782/2415-8127.2023.68.27.