Шкіль, І. О. і Смоланка, В. І. (2023) «Анатомічні особливості аневризм, характер крововиливу, вираженість ангіоспазму і особливості клініки у хворих з розривом аневризм ПСА», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), с. 159-164. doi: 10.32782/2415-8127.2023.68.26.