Візірякіна, О. М. (2023) «Психологія у медичній реабілітації», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(67), с. 111-114. doi: 10.32782/2415-8127.2023.67.20.