Гринь, В. Г. і Максименко, О. С. (2023) «Морфофункціональна характеристика проміжних ділянок великого чепця білих щурів», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(67), с. 68-74. doi: 10.32782/2415-8127.2023.67.12.