Бідучак, Анжела Степанівна. 2024. «Алгоритм дій керівника медичної установи в конфліктній ситуації». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 1(69) (Травень):128-33. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.22.