Кириченко, Наталія Андріївна, і Тетяна Михайлівна Костюк. 2024. «Особливості діагностики глибокого прикусу у пацієнтів з порушеннями м’язово-суглобового комплексу». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 1(69) (Травень):99-104. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.17.