Денисюк, Любов Ігорівна, і Наталія Володимирівна Медведовська. 2024. «Організація надання медичної допомоги дітям із розладами функцій зору в світлі сучасних реформ охорони здоров’я». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 1(69) (Травень):88-93. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.15.