Рішко, Олександр Адальбертович, Марія Антонівна Дербак, Тарас Михайлович Ганич, Василина Василівна Свистак, Мирослав Михайлович Лешко, і Тамара Юріївна Фекета. 2023. «Використання біоімпедансного дослідження складу тіла для уточнення функціонального стану організму у коморбідних хворих з метаболічним синдромом». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 2(68) (Жовтень):245-51. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.41.