Сірчак, Єлизавета Степанівна, Маріана Михайлівна Лукач, Євгенія Омелянівна Данканич, Валентина Юріївна Коваль, і Степан Михайлович Чобей. 2023. «Зміни мікробіоценозу товстої кишки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки при TORCH-інфекції». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 1(67) (Травень):45-50. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.67.8.