Кишко, М. ., Бичко, М. ., & Кишко, Т. . (2022). Низькоінтенсивне лазерне опромінення в комплексному лікуванні ревматичних хворих. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1 (59), 67-69. https://doi.org/10.24144/2415-8127.2019.59.67-69