Ткаченко, О. В., Жукова, М. Ю., Коковська, О. В., & Міщенко, І. В. (2024). Типи рефлексії та деякі особливості під час роботи з іноземними студентами у закладах вищої медичної освіти на сучасному етапі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), 146-149. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.25