Сумарюк, Б. М. (2024). Комплексна діагностика невротичних та стрес-асоційованих розладів: огляд валідних психодіагностичних методик. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), 140-145. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.24