Бідучак, А. С. (2024). Алгоритм дій керівника медичної установи в конфліктній ситуації. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), 128-133. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.22