Кириченко, Н. А., & Костюк, Т. М. (2024). Особливості діагностики глибокого прикусу у пацієнтів з порушеннями м’язово-суглобового комплексу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), 99-104. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.17