Денисюк, Л. І., & Медведовська, Н. В. (2024). Організація надання медичної допомоги дітям із розладами функцій зору в світлі сучасних реформ охорони здоров’я. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), 88-93. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.15