Кочмарь, М. Ю., & Гаврилець, М. М. (2024). Гістологічні та морфометричні зміни загруднинної залози та ліпідного профілю крові у білих щурів при впливі глутамату натрію. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), 77-82. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.13