Міцода, Р. М., Корчинська, О. О., & Хаща, І. І. (2024). Етіологічні чинники стійкого дискомфорту статевої сфери у жінок. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), 73-76. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.12