Філіп, С. С., Кочмарь, В. М., & Стойка, В. В. (2024). Частота інфікування Helicobacter pylori при ураженні езофагогастродуоденальної зони у хворих на остеохондроз хребта. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), 41-45. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.7