Усенко, О. Ю., Цубера, Б. І., Терешкевич, І. С., & Ткачук, О. С. (2024). Ендоскопічне дослідження функції сполучення та термінів епітелізації панкреатогастроанастомозу після панкреатодуоденектомії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), 36-40. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.6