Кочмарь, В. М., Філіп, С. С., Стойка, В. В., Шерегій, А. А., & Пушкаш, І. І. (2024). Аналіз лікування вогнепальних ран з дефектами тканин методом ВАК-терапії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), 31-35. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.5