Бурʼянов, О. А., Науменко, В. О., Кваша, В. П., Ковальчук, Д. Ю., Канзюба, А. І., & Федоренко, Д. І. (2024). Надвиросткові переломи плечової кістки у дітей та підлітків: сучасні погляди на діагностику та лікування. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), 5-10. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.1