Сірчак, Є. С., & Марошан, М. Т. (2023). Прогресування ознак печінкової енцефалопатії у хворих на цироз печінки при COVID-19. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), 264-269. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.44