Сірчак, Є. С., Кидибиц, С. С., & Палапа, В. Й. (2023). Вегетативна дисфункція та психосоматичні зміни у хворих після холецистектомії та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), 258-263. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.43