Рішко, О. А., Дербак, М. А., Ганич, Т. М., Свистак, В. В., Лешко, М. М., & Фекета, Т. Ю. (2023). Використання біоімпедансного дослідження складу тіла для уточнення функціонального стану організму у коморбідних хворих з метаболічним синдромом. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), 245-251. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.41