Шкіль, І. О., & Смоланка, В. І. (2023). Анатомічні особливості аневризм, характер крововиливу, вираженість ангіоспазму і особливості клініки у хворих з розривом аневризм ПСА. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), 159-164. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.26