Різник, А. Б. (2023). Результати лікування естетичних недоліків вушних раковин в умовах спеціалізованого хірургічного стаціонару. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), 119-125. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.20