Петрик, К. Ю., Лешко, М. М., Паламарчук, О. С., & Фекета, Т. Ю. (2023). Математичне моделювання залежності між параметрами ВСР та показниками компонентного складу тіла у дітей молодшого шкільного віку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(67), 80-84. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.67.14