Сірчак, Є. С., Лукач, М. М., Данканич, Є. О., Коваль, В. Ю., & Чобей, С. М. (2023). Зміни мікробіоценозу товстої кишки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки при TORCH-інфекції. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(67), 45-50. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.67.8