Тарасенко, О. М., Заборовський, В. І., & Чеботарь, М. Е. (2023). Сучасний стан фіксації тканин в ортопедії та травматології. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(67), 31-36. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.67.6