Морару-Бурлеску, Р. П., Шапринський, В. О., Горовий, В. І., Капшук, О. М., Балацький, О. Р., Довгань, І. І., & Тагеєв, В. Р. (2023). Лапароскопічна екстраперитонеальна залобкова (транскапсулярна) простатектомія та симультанна передочеревинна герніопластика сітчастим імплантом у хворого іх доброякісною гіперплазією простати та пахвинною грижею. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(67), 22-26. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.67.4