(1)
Кочмарь, М. Ю.; Гаврилець, М. М. Гістологічні та морфометричні зміни загруднинної залози та ліпідного профілю крові у білих щурів при впливі глутамату натрію. med 2024, 77-82.