(1)
Рішко, О. А.; Дербак, М. А.; Ганич, Т. М.; Свистак, В. В.; Лешко, М. М.; Фекета, Т. Ю. Використання біоімпедансного дослідження складу тіла для уточнення функціонального стану організму у коморбідних хворих з метаболічним синдромом. med 2023, 245-251.