[1]
Сумарюк, Б.М. 2024. Комплексна діагностика невротичних та стрес-асоційованих розладів: огляд валідних психодіагностичних методик. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». 1(69) (Трав 2024), 140-145. DOI:https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.24.