[1]
Кочмарь, М.Ю. і Гаврилець, М.М. 2024. Гістологічні та морфометричні зміни загруднинної залози та ліпідного профілю крові у білих щурів при впливі глутамату натрію. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». 1(69) (Трав 2024), 77-82. DOI:https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.13.