[1]
Рішко, О.А., Дербак, М.А., Ганич, Т.М., Свистак, В.В., Лешко, М.М. і Фекета, Т.Ю. 2023. Використання біоімпедансного дослідження складу тіла для уточнення функціонального стану організму у коморбідних хворих з метаболічним синдромом. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». 2(68) (Жов 2023), 245-251. DOI:https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.41.