[1]
Олашин, В.В. 2023. Оцінка результатів та ускладнень первинної хірургічної корекції естетичних деформацій носа. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». 2(68) (Жов 2023), 92-100. DOI:https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.16.