[1]
Петрик, К.Ю., Лешко, М.М., Паламарчук, О.С. і Фекета, Т.Ю. 2023. Математичне моделювання залежності між параметрами ВСР та показниками компонентного складу тіла у дітей молодшого шкільного віку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». 1(67) (Трав 2023), 80-84. DOI:https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.67.14.